SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

DG HOTELS ROSE RESORT olarak, sürdürülebilirlik ilkelerini iş stratejimizin ve günlük operasyonlarımızın ayrılmaz bir parçası olarak kabul ederek sorumluluklarımızı yerine getirip, gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakma hedefiyle hareket ediyoruz.
ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ
Otelimiz çevreye zarar veren uygulamalardan kaçınarak çevrenin korunmasına katkıda bulunmayı, atıkları minimize etmeyi ve iyileştirici çözümler aramayı, doğal kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmayı ve geri dönüşümü teşvik etmeyi amaçlar.
KÜLTÜREL MİRAS POLİTİKAMIZ
Otelimiz, kültürel mirasın sürdürülebilirliği için toplumun ortak bir bilinç ve sorumluluk duygusu geliştirmesi gerektiğini bilir ve bu bilinçle hareket eder.
SATIN ALMA POLİTİKAMIZ
Otelimiz, tedarikçilerin çevre dostu ürün ve hizmetlerinden fayda sağlamak için çevre ve doğa dostu tedarikçilerle çalışmayı amaçlar ve sürdürülebilirliği tedarik zincirine yaymaya çalışır.
EKONOMİ POLİTİKAMIZ
Otelimiz ekonomik büyümeyi desteklemenin bir yolunun da kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını ve gelecek kuşakların ihtiyaçlarının da göz önünde bulundurulması olduğunun bilincindedir. Bu çerçevede, yeşil ekonomiye geçiş, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım hedefi, enerji tasarrufu ilkelerini benimser.
ÇOCUK HAKLARI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
Otelimiz, çocuk haklarına saygı duyar ve çocuk işçiliğiyle mücadele eder. Çocuk işçiliğini önlemek ve çocuk haklarını korumak için gerekli adımları atar. Çocukların güvenliğini ve refahını ön planda tutar, çocukları korumak için gerekli önlemleri alır ve çocuk istismarına karşı mücadele eder.
ÇEVRESEL SATINALMA POLİTİKAMIZ
Otelimiz, çevreye duyarlı ürünleri ve hizmetleri tercih eder ve tedarik zincirinde sürdürülebilirlik ilkesini
benimser.
PERSONEL ÇALIŞMA KOŞULLARI
Otelimiz, adil ve güvenli çalışma koşullarını sağlar, çalışanların haklarını korur ve çalışma ortamını sürekli iyileştirmeyi hedefler.
İNSAN HAKLARI POLİTİKASI
Otelimiz, insan haklarına saygı duyar, her türlü ayrımcılığı reddeder ve çalışanların insan haklarını korur.
YÖNETİM

Sürdürülebilir Turizm Belgesi

İLETİŞİM

Yeni Mahalle

Atatürk Blv.

07980 Kemer/Antalya

+90 242 745 05 94

info@dg-hotels.com

Rezervasyon